fbpx
Hipoterapia

rehabilitacja prowadzona z udziałem konia

Hipoterapia to metoda rehabilitacji ruchowej na bazie neurofizjologii, prowadzona z udziałem konia. Jest jedną z wielu form rehabilitacji wieloprofilowej (psycho-ruchowej), oddziałującej jednocześnie psycho-motorycznie, psychoruchowo, sensorycznie, psychicznie i społecznie. Stosowana jest w różnym wieku zarówno u dzieci jak u młodzieży czy dorosłych.

Formy hipoterapii:

 • Terapia ruchem konia – polega na biernym poddawaniu pacjenta ruchom konia.
 • Fizjoterapia na koniu – jest to gimnastyka lecznicza na koniu, polega na wykonywaniu przez pacjenta ćwiczeń na koniu.
 • Psychopedagogiczna jazda konna i woltyżerka – wskazana dla osób z problemami emocjonalnymi, psychicznymi oraz z upośledzeniem umysłowym. Terapia odbywa się zgodnie z zaleceniami psychologa, psychoterapeuty. Obejmuje zajęcia zarówno na koniu, jak i przy koniu.
 • Terapia kontaktem z koniem – najważniejsza w tej formie terapii jest więź emocjonalna pacjenta z koniem. Stosowana jest głównie u osób z zaburzeniami psychicznymi i emocjonalnymi, a także w przypadku występowania przeciwwskazań do jazdy konnej.

Dla kogo hipoterapia?

Dla osób z problemami natury psychicznej i społecznej:
 • autyzm,
 • zespół Downa,
 • upośledzenie umysłowe,
 • nerwice,
 • nadpobudliwość psychoruchowa,
 • zaburzenia zachowania,
 • trudności szkolne wynikające z zaburzeń integracji zmysłów i typu dyslektycznego.
Dla osób z problemami ortopedycznymi:
 • wrodzone ubytki kończyn lub amputacje,
 • skoliozy,
 • koślawość bioder i kolan,
 • kręcz karku i inne.
Dla osób z problemami neurologicznymi:
 • po przebytej chorobie Heinego-Medina,
 • po przepuklinie oponowo-rdzeniowej,
 • mózgowe porażenie dziecięce,
 • stwardnienie rozsiane,
 • choroba Parkinsona,
 • neuropatie.