fbpx

Zapraszamy uczniów Scholar i Erazmus do udziału w  konkursie na najbardziej oryginalną kartkę bożonarodzeniową i życzenia świąteczne w języku obcym.

1. Zadaniem uczestnika konkursu jest samodzielne wykonanie kartki świątecznej w dowolnej technice plastycznej (także z wykorzystaniem programów graficznych) oraz napisanie życzeń w języku angielskim lub niemieckim i dołączenie ich do kartki bożonarodzeniowej.

2. Kształt i forma kartki są dowolne.

3. Uczeń może wykonać więcej niż jedną pracę.

4. Prace konkursowe oraz życzenia w języku obcym muszą być podpisane na odwrocie i zawierać takie dane jak: imię i nazwisko twórcy, klasa.

5. Kartki na konkurs należy przekazać do nauczycieli języków obcych do 16 grudnia 2022r. (do piątku).

6. Kartki bożonarodzeniowe złożone na konkurs oceni jury, biorąc pod uwagę takie kryteria jak: forma plastyczna, estetyka wykonania, nowatorstwo i pomysłowość oraz poprawność językowa.

7. Po ocenie jury zostaną wyłonieni zwycięzcy najładniejszych kartek bożonarodzeniowych oraz zwycięzcy w kategorii najładniejsze życzenia w języku angielskim lub niemieckim.

8.  W konkursie przewidziane są słodkie nagrody i oceny z języków obcych!

9. Prace oddane na konkurs będą wyeksponowane na terenie szkoły w postaci wystawy.

Życzymy owocnej pracy i góry pomysłów!