fbpx

Niepubliczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna

Czym się zajmujemy?

 • Terapia
 • Warsztaty psychoterapeutyczne
 • Interwencja kryzysowa
 • Wsparcie neurologa

Kto może do nas przyjść?

 • Dzieci, Młodzież do końca nauki szkolnej

Nasza pomoc

 • Konsultacje psychologiczne – kilka spotkań mających na celu określenie problemu i zaproponowaniu odpowiedniej drogi pomocy
 • Diagnoza psychologiczna dzięki której jesteśmy w stanie rozpoznać trudności w funkcjonowaniu pacjenta oraz jakie są źródła problemu. Użycie narzędzi psychologicznych tj. wywiad, obserwacja, testy psychologiczne
 • Poradnictwo psychologiczne – kilka spotkań mających na cepu pomoc w rozwiązaniu problemu wynikającego z obecnej sytuacji życiowej.
 • Psychoterapia indywidualna polegająca na regularnych spotkaniach ukierunkowana na pomoc w pokonywaniu problemów. Sesje psychoterapeutyczne odbywają się z częstotliwością raz w tygodniu
 • Psychoterapia osób uzależnionych i współuzależnionych
 • Trening Umiejętności Społecznych
 • Zajęcia psychoedukacyjne dla rodziców
Z

Dzieci u których:

 1. Często występują zachowania agresywne, niezgodne z ogólnymi zasadami.
 2. Zaburzone są relacje z rówieśnikami (problemy społeczne w szkole, brak relacji rówieśniczych, konflikty z rówieśnikami, członkami rodziny).
 3. Występują zaburzenia nastroju, zaburzenia lękowe, myśli samobójcze.
 4. Miały miejsce ciężkie przeżycia np. rozwód rodziców lub śmierć kogoś biskiego.
 5. Występują zachowania ryzykowne:
 • Używanie substancji psychoaktywnych (palenie tytoniu, picie alkoholu, używanie marihuany i innych narkotyków i leków psychotropowych).
 • Zaniedbywanie obowiązków szkolnych.
 • Nadmierne korzystaniem z telefonu, granie w gry komputerowe, hazard.
 • Zachowania agresywne, przemoc, cyberprzemoc.
 • Drobne wykroczenia, wandalizm, chuligaństwo.
Z

Młodzież u której występują:

 • Problemy emocjonalne.
 • Uczucie niemożności radzenia sobie z codziennością.
 • Trudności w relacjach interpersonalnych.
 • Zaburzenia lękowe spowodowane np. zmianami w życiu osobistym (rozwód, utrata pracy, śmierć bliskiej osoby).
 • Przewlekłe uczucie wewnętrznego niepokoju, obniżenie nastroju, poczucie beznadziejności, myśli samobójcze.
 • Kłopoty z utrzymywaniem związku.
 • Problemy z uzależnieniem od alkoholu, narkotyków, komputerów, hazard.