fbpx

Dzisiaj witamy się z Wami z Wrocławia, gdzie bierzemy udział w konferencji „Nowe technologie w wspieraniu diagnozy oraz terapii osób z niepełnosprawnościami” pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Opolskiego. Podczas swojego wystąpienia Dyrektor, ks. Jacek Stasiak podzielił się z uczestnikami naszymi doświadczeniami i osiągnięciami we wspieraniu rozwoju i terapii uczniów z zespołem Aspergera i autyzmem.

Konferencja to spotkanie przedstawicieli władz samorządowych, instytucji państwowych, edukacji, świata nauki, biznesu i organizacji pozarządowych, które zajmują się profesjonalnie i wspierają dobre praktyki wsparcia osób z niepełnosprawnościami.

Cieszymy się, że możemy być częścią tego wydarzenia i wspólnie tworzyć przyjazny świat dla wszystkich uczniów.