fbpx

Bezpieczeństwo, zdrowie i życie naszych uczniów jest najważniejsze!

Dzisiaj całym zespołem pedagogicznym szkół Scholar i Erazmus, odświeżyliśmy wiedzę w zakresie pierwszej pomocy.

Ratownicy medyczni Klaudia i Rafał z Transmed, omawiali i ćwiczyli z nami co należy robić podczas ataku epilepsji, zranienia, zatrucia, zasłabnięcia, krwotoku z nosa czy wstrząsu anafilaktycznego. Ćwiczyliśmy resuscytację krążeniowo-oddechową oraz użycie defibrylatora AED.

AED znajduje się w odległości zaledwie 30 m od szkoły, w Centrum Medycznym Herbrand.

Omówiliśmy również częste symptomy udaru, zawału i wylewu i wiemy co robić w takiej sytuacji.