fbpx

Z powodu zablokowania środków przez Pana Burmistrza Aleksandrowa Łódzkiego na realizację zadań szkół, znależliśmy się w bardzo trudnej sytuacji finansowej.
Ponieważ jest to sprawa niecierpiąca zwłoki, Rodzice skierowali do Pana Burmistrza petycję o odblokowanie środków na szkoły, z których finansowane są:

  • zajęcia edukacyjne,
  • pomoc psychologiczno – pedagogiczną,
  • terapie dzieci,
  • transport dzieci z domu do szkoły i ze szkoły do domu,
  • media (ogrzewanie, energię elektryczną, wodę).

Działania te są konieczne, by umożliwić kontynuację pracy szkół.

Poniżej zamieszczamy treść petycji.