fbpx
Polisensoryka

Zajęcia polisensoryczne dostarczają bodźców wielozmysłowych (wzrokowych, słuchowych, dotykowych), umożliwiających poznawanie świata w sposób holistyczny, czyli najbardziej naturalny w rozwoju dziecka.
Dodatkowo stymulują kanały mniej wiodące lub zaburzone, jednocześnie eliminując animozje związane np. zasłanianiem oczu, czy dotykaniem mas, budzących awersję. Pokonywanie tych lęków w zabawie umożliwia dziecku lepsze funkcjonowanie w życiu codziennym. Do zajęć użyto m.in. materiałów montessoriańskich (puszki słuchowe, krążki dotykowe), chińskich pałeczek, jak i zabawek wielofakturowych.