fbpx

Nasi uczniowie biorą udział w dodatkowych zajęciach, podczas których pracują metodą Ortograffiti. Przypominają i utrwalają zasady ortograficzne. Wykonują ćwiczenia, karty pracy oraz czytają ze zrozumieniem.

Systematyczne wykonywanie ćwiczeń sprzyja rozwojowi myślenia twórczego, usprawnia funkcje percepcyjno – motoryczne warunkujące prawidłowy przebieg procesu uczenia.

Wykorzystując karty dialogowe Mythos, które pozwalają uruchomić wyobraźnię, uczniowie kreatywnie myślą i samodzielnie tworzą opowieści.